Stichting Orange Heart 4 hope – Helping hands 4 Orange Babies

kvk: 60412224
RSIN: 853899678

Veenweg 200 B

2492 ZA s’- Gravenhage

Stichting Orange Heart 4 Hope is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. 

Stichting Orange Heart 4 Hope heeft als activiteit het inzamelen van geld en middelen ten behoeve van door de stichting uit te kiezen projecten van Stichting Orange Babies of soortgelijke instellingen mits met een ANBI status. 

De focus van onze stichting de aankomende jaren is het project Ng’ Ombe Open Community School te Zambia. 

Wij zullen hier medicatie, educatie en voeding bieden.

Door middel van charity diners, giften, sponsoring zullen er gelden geworven worden voor Stichting Orange Heart 4 Hope. 

Het bestuur is onbezoldigd, zij ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 

Organisatie

Stichting Orange Heart 4 Hope is een onafhankelijke stichting. Deze is in haar beleid niet afhankelijk van een overheid of een niet- gouvernementele organisatie, noch van een bedrijf of een persoon. 

Bestuurders:

Manuela Maria Regina de Boer – Zuliani   – Voorzitter – Algemeen directeur

manuela@orangeheart4hope.nl

Esther Maria van den Boogaard  – Secretaris

esther@orangeheart4hope.nl

Hans Peter Frank Kloezen  – Voorzitter- penningmeester

hans@orangeheart4hope.nl

Irene Antoinette Kleinsman – Groenendaal  – Algemeen bestuurslid

irene@orangeheart4hope.nl

contact:

info@orangeheart4hope.nl

www.orangeheart4hope.nl