Manuela de Boer, Esther van den Boogaard, Irene Kleinsman en Hans Kloezen , zetten zich samen in voor ORANGE BABIES.           Deze organisatie heeft al jaren een speciale plek in ons hart en elk jaar bezoeken wij hun projecten.

De door ons opgerichte stichting Orange Heart 4 Hope heeft als doel de Ng’ ombe Open Community School meerdere jaren financieel te ondersteunen en we gaan proberen dit project stap voor stap verder uit te bouwen. Er is nog een hoop te doen.  Graag zouden wij de algemene standaard voor leerlingen, leraren en huisvesting verbeteren. Tevens hebben wij het plan om een Community Mother project op te zetten.

Dit kunnen wij niet alleen en zijn op zoek naar sponsoren: HELPING HANDS 4 ORANGE BABIES

Wil je ons steunen dat kan!

Je helping hand bijdrage kan je storten op ons rekening nummer NL89 INGB 0006 3305 78 T.N.V. Orange Heart 4 Hope te Den Haag.

WAAR DOEN WE HET VOOR?

NG’OMBE OPEN COMMUNITY SCHOOL(NCS) Lusaka- Zambia

Deze school, in één van de armste gebieden van de wereld.

Om voort te  bestaan  en verder te kunnen uitbreiden hebben ze onze hulp hard nodig!

De ca 580 leerlingen krijgen thuis over het algemeen niets te eten , op school worden ze hierin voorzien, dit heeft als effect dat ze zich veel beter concentreren en deze voedzame maaltijd is voor de kinderen met HIV essentieel om de medicatie te laten aanslaan en resistentie te voorkomen.

De Jeugd heeft de toekomst!

Voor deze jongeren met HIV worden er speciale programma’s opgezet waarbij men elkaar steunt en voorlichting geeft en waar zij via workshops en sport en spel belangrijke life skills aanleren om sterk en zelfstandig te worden. Talentvolle leerlingen worden aangemoedigd en ondersteund om een vervolgopleiding te volgen en soms een eigen bedrijfje op te zetten.

Stichting Orange Heart 4 Hope
p/a Veenweg 200 B
2492 ZA ’s-Gravenhage

Telefoon:
+ 31620543559 Manuela de Boer
+ 31622966071 Esther van den Boogaard
+ 31655101740 Irene Kleinsman
+ 31654623220 Hans Kloezen

HELPING HANDS4ORANGE BABIES is onderdeel van stichting ORANGE HEART4HOPE