HELPING HANDS 4 ORANGE BABIES

Manuela de Boer, Esther van den Boogaard, Irene Kleinsman en Hans Kloezen , zetten zich samen in voor ORANGE BABIES.           Deze organisatie heeft al jaren een speciale plek in ons hart en elk jaar bezoeken wij hun projecten.

De door ons opgerichte stichting Orange Heart 4 Hope heeft als doel de Ng’ ombe Open Community School meerdere jaren financieel te ondersteunen en we gaan proberen dit project stap voor stap verder uit te bouwen. Er is nog een hoop te doen.  Graag zouden wij de algemene standaard voor leerlingen, leraren en huisvesting verbeteren. Tevens hebben wij het plan om een Community Mother project op te zetten.

Dit kunnen wij niet alleen en zijn op zoek naar sponsoren: HELPING HANDS 4 ORANGE BABIES

Wil je ons steunen dat kan!

Je helping hand bijdrage kan je storten op ons rekening nummer NL89 INGB 0006 3305 78 T.N.V. Orange Heart 4 Hope te Den Haag.

WAAR DOEN WE HET VOOR?

NG’OMBE OPEN COMMUNITY SCHOOL(NCS) Lusaka- Zambia

Deze school, in één van de armste gebieden van de wereld.

Om voort te  bestaan  en verder te kunnen uitbreiden hebben ze onze hulp hard nodig!

De ca 580 leerlingen krijgen thuis over het algemeen niets te eten , op school worden ze hierin voorzien, dit heeft als effect dat ze zich veel beter concentreren en deze voedzame maaltijd is voor de kinderen met HIV essentieel om de medicatie te laten aanslaan en resistentie te voorkomen.

De Jeugd heeft de toekomst!

Voor deze jongeren met HIV worden er speciale programma’s opgezet waarbij men elkaar steunt en voorlichting geeft en waar zij via workshops en sport en spel belangrijke life skills aanleren om sterk en zelfstandig te worden. Talentvolle leerlingen worden aangemoedigd en ondersteund om een vervolgopleiding te volgen en soms een eigen bedrijfje op te zetten.

Stichting Orange Heart 4 Hope
p/a Veenweg 200 B
2492 ZA ’s-Gravenhage

Telefoon:
+ 31620543559 Manuela de Boer
+ 31622966071 Esther van den Boogaard
+ 31655101740 Irene Kleinsman
+ 31654623220 Hans Kloezen

HELPING HANDS4ORANGE BABIES is onderdeel van stichting ORANGE HEART4HOPE

Stichting Orange Heart 4 hope – Helping hands 4 Orange Babies

Stichting Orange Heart 4 hope – Helping hands 4 Orange Babies

kvk: 60412224
RSIN: 853899678

Veenweg 200 B

2492 ZA s’- Gravenhage

Stichting Orange Heart 4 Hope is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. 

Stichting Orange Heart 4 Hope heeft als activiteit het inzamelen van geld en middelen ten behoeve van door de stichting uit te kiezen projecten van Stichting Orange Babies of soortgelijke instellingen mits met een ANBI status. 

De focus van onze stichting de aankomende jaren is het project Ng’ Ombe Open Community School te Zambia. 

Wij zullen hier medicatie, educatie en voeding bieden.

Door middel van charity diners, giften, sponsoring zullen er gelden geworven worden voor Stichting Orange Heart 4 Hope. 

Het bestuur is onbezoldigd, zij ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 

Organisatie

Stichting Orange Heart 4 Hope is een onafhankelijke stichting. Deze is in haar beleid niet afhankelijk van een overheid of een niet- gouvernementele organisatie, noch van een bedrijf of een persoon. 

Bestuurders:

Manuela Maria Regina de Boer – Zuliani   – Voorzitter – Algemeen directeur

manuela@orangeheart4hope.nl

Esther Maria van den Boogaard  – Secretaris

esther@orangeheart4hope.nl

Hans Peter Frank Kloezen  – Voorzitter- penningmeester

hans@orangeheart4hope.nl

Irene Antoinette Kleinsman – Groenendaal  – Algemeen bestuurslid

irene@orangeheart4hope.nl

contact:

info@orangeheart4hope.nl

www.orangeheart4hope.nl